История на "Балканкар Рекорд" АД

"Балканкар Рекорд" АД е фирма с над 50 - годишна история в българското машиностроене. Проследете по години кратка информация за развитието на предприятието.

05.11.1950

1965

01.05.1965

1967

1969

1977

1979

18.03.1980

1983

1992

1993

1995

1998

2002

2003

2005

2007

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Контакти

"Балканкар Рекорд" АД
България
4004 Пловдив
ул. "Кукленско шосе" 17
тел.: 032/ 69 50 50
E-mail: record@balkancar-record.com

Абонамент